Privacybeleid

3 maart 2021

Uw privacy is voor Lotch Label erg belangrijk. Lotch Label houdt zich daarom ook aan de privacywet. Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw gegevens en er wordt gezorgd dat deze gegevens voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht aan derden.

Beveiliging
Uw gegevens worden met zorg goed beveiligd. Met deze privacyverklaring wordt er uitgelegd wat www.lotchlabel.nl met uw gegevens doet.

Contactgegevens
Lotch Label
info@lotchlabel.nl

Afhandelen bestelling
Wanneer u een bestelling plaats, worden uw gegevens gebruikt om de bestelling te kunnen afhandelen. Deze gegevens die u opgeeft, mogen doorgegeven worden aan de bezorgdienst om zo uw bestelling af te kunnen leveren. Verder krijgt Lotch Label informatie over de betaling van uw bank. Daarnaast wordt uw e-mailadres gebruikt om u zo te kunnen voorzien van informatie betreft de bestelling.

Het afhandelen van de bestellingen worden gedaan via Tikkie of via een bankoverschrijving naar de rekening van Lotch Label.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Lotch Label persoonsgegevens verwerkt
Lotch Label verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Het afhandelen van uw betaling
2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
4. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
5. Om goederen bij u af te leveren
6. Lotch Label analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
7. Lotch Label verwerkt ook persoonsgegevens als Lotch Label hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lotch Label neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Lotch Label gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

– Google Analytics, om het gebruik van de website te meten en analyseren, om op die manier de website te kunnen optimaliseren.

Hoe lang jouw persoonsgegevens bewaard worden
Lotch Label bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Inactieve accounts: jaar/jaren
Bestellingen in behandeling: week/weken
Mislukte bestellingen: dag (en)
Geannuleerde bestellingen: dag (en)
Voltooide bestellingen: jaar/jaren

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden uitsluiten verstrekt aan derden als die nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u ook het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lotch Label en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Lotch Label een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lotchlabel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lotch Label wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
De hieronder getoonde informatie wordt aan u verstrekt zodat u volledig op de hoogte bent wat cookies zijn en welke cookies Lotch Label gebruikt. Hierdoor kunt u een weloverwogen beslissing maken over blijvende aanvaarding van deze cookies. Lotch Label gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lotch Label gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer de webwinkel wijzigt, moet de privacyverklaring natuurlijk ook worden aangepast. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.